Зміна назв місцевостей в Горлицькому повіті після акції «Вісла»


До історії асиміляції Польщею української спадщини після 1944 р.

Одною зі стратегій асиміляції української культурної спадщини з польською культурою була після акції «Вісла» зміна назв місцевостей. На Лемківщині до 1947 р. існувало кілька подвійних географічних назв місцевостей, у яких друга частина була прикметниковою формою етноніму, наприклад Королева­Руська, Королик-Волоський, Ропиця-Руська.
Назва Устя-Руського змінювалася двічі. Уперше – за рішенням ряшівського воєводи від 14 червня 1948 р., замість слова «Руське» появилося «Карпатське». Удруге: 19 серпня 1949 р., коли замість «Kaрпатське» появилося «Горлицьке» (рішення у цій справі прийняв міністр громадської адміністрації).

Юридичною основою було розпорядження президента Речі Посполитої від 24 жовтня 1934 р. Назву РопиціРуської змінено на початку 1950 р. на Ропицю-Ґурну (на початку 90-х рр. на виїзному засіданні Комісії національних та етнічних меншин П. Троханівський виразно звертав увагу на брак аналогії щодо долі назви «РопицяРуська» з долею назви «Ропиця-Польська», якій пoвернено давню назву, змінену попередньо на «РопицяДольна».)
Підготована тут збірка документів – чи не перша документальна публікація з історії топонімічних ініціатив польської державної адміністрації перших післявоєнних років. Документи показують зовнішній механізм зміни назв кількох русинських сіл центральної Лемківщини. Публіковане листування відбиває класичну чиновницьку ситуацію, коли причиною будьчого може бути тільки адміністративне рішення вищого органу.
Нові назви виявляють, що їхнім авторам ішлося про ліквідацію асоціації з руськістю. На території центральної Лемківщини вона асоціювалася польським чиновникам однозначно з українськістю. (бг)

ДОКУМЕНТИ


1
16 вересня 1949 – Повідомлення Повітового староства в Горлицях управам ґмін про зміну назв деяких місцевостей
Gorlice, dnia 16 września 1949 r.
Starosta Powiatowy Gorlicki
L.A. S/1/49
Zmiana nazw miejscowości
Według rozdzielnika

Rozporządzeniem Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 sierpnia 1949 roku wydanym na podstawie art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości (Dz. U. RP nr 36 poz. 251) – zmienione zostały na terenie powiatu gorlickiego nazwy następujących miejscowości:
1. Ropica na Ropica Dolna (Первісна назва: Ропиця-Польська),
2. Ropica Sękowska (Первісна назва: Ропиця-Руська) na Ropica Górna,
3. Różanów na Rożnowice,
4. Smerekowiec na Świerkowice,
5. Uście Karpackie na Uście Gorlickie.
W stosunkach publicznych wolno używać nazw wymienionych miejscowości tylko w wyżej ustalonym brzmieniu.
Rozporządzenie powyższe weszło w życie z dniem ogłoszenia go w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski nr A-59 z dnia 3 września 1949 r.

Starosta Powiatowy
Żurowski Mieczysława

Ориґінал, машинопис.
Державний архів у Ряшеві (далі: ДАР) –
Відділ у Сколошині, Повітове горлицьке староство (далі: ПГС).


-----------------------------------------------------------------------------------------

2
25 січня 1950 – Прохання Окружного суду в Яслі з’ясувати причини зміни назви місцевості Устя-Руське


Dnia 25 stycznia 1950 r.
R.S.II.200

Do Starostwa Powiatowego w Gorlicach
W sprawie rejestrowej uprasza się o wyjaśnienie, kiedy i na podstawie jakiego rozporządzenia zmieniono nazwę miejscowości „Uście Ruskie” na „Uście Karpackie”, a następnie na „Uście Gorlickie”.
Sędzia Okręgowy
/T. Pronyszyn/

Ориґінал, машинопис.
ДАР – Відділ у Сколошині, ПГС.
с. 4, а. 25.


«Наше слово» №43, 26 жовтня 2008 року

Нет комментариев.