Список публікацій


Список публікацій

Публіцистика

1. Тяжкий шлях на схід // Політика і культура (ПіК). 2000. 5-11 вересня. №32. С.21.

2. Причини й особливості переселення українців із Закерзоння // http://www.ekpu.lublin.pl/dodatki/wyselennia.html.

3. Українські церкви й кладовища в Польщі – спадщина, нікому не потрібна? // Наше слово. 2002. 11 серпня.

4. Привілей сексота // Україна молода. 2002. 15 серпня. №149. С. 5.

5. Занедбані святині // Політика і культура. 2002. 20-26 серпня. №29. С. 32-33.

6. Українізація: хто в черзі по досвід? // Політика і культура. 2002. 10-16 вересня. №32. С.32-33.

7. Втрата інтелігентності або Як добивали прошарок // Політика і культура. 2002. 17-23 вересня. №33. С. 32-33.

8. Спокута „червоного селянина” // Україна молода. 2002. 22 жовтня. С. 7.

9. Як ви місто назовете, так воно і „попливе” // Україна молода. 2003. 14 січня. С. 11.

10. Комплексна асиміляція або Як радянська влада вчила виселених з Польщі українців патріотизму й національного самоусвідомлення // Наше слово. 2003. №4. 26 січня. С. 4-5.

11. Фолкоманія: чи врятує український фольклор... Польща? // Наше слово. 2003. №9. 2 березня.С. 5.

12. Парадокс боротьби (про гурт „Криголам” з Херсона) // Слово Просвіти. 2003. 21-28 березня. С. 16.

13. Гіркий запах контрабанди // Політика і культура. 2003. №18. 8-15 травня. - С. 24-26.

14. Реальність порозуміння (до 60-ліття волинської трагедії) // Політика і культура. 2003. №28-29. 25 липня – 7 серпня. - С. 10-11.

15. Вісла в степах України // Критика-коментарі. 2003. 21 липня. http://www.krytyka.kiev.ua/comments/kabachij.html // Львівська газета. 2003. №135. 23 липня. – С.4.

16. Очима поляків (про Богдана Осадчука) // Слово Просвіти. 2003. №34. 20-26 серпня. – С.10.

17. Украдена свідомість (про українців Берестейщини) // Політика і культура. 2003. №34. 5-11 вересня. - С. 30-31 // Над Бугом і Нарвою. 2004. №2. С. 33-34. // http://www.uvkr.com.ua/ua/visnyk/visnyk2003/september2003/ukradena-sv.html

18. Музична колонізація Польщі: дорога на Захід українських виконавців // Політика і культура. 5-11 вересня. 2003. №34. - С. 42.

19. Українці між Кресами і Закерзонням // Критика. 2003. №9. Вересень. - С.5-6.

20. Таврійське перевесло: Південь України – велике поле для національного підйому // Політика і культура. 2003. №44. 14-20 листопада. - С. 26-27.

21. Холм у Chełmie // Над Бугом і Нарвою. (Більськ Підляський). 2003. №6. С. 22-23.

22. Чим виміряється злочин? Поляки не в захопленні від створення Центру проти вигнання у Берліні: „Німецькі злочини є більшими” // Наше слово. 2004. №3. 18 січня. С. 1, 5.

23. 70-річчя Голодомору 1933 р . в Україні та світі // Наше слово. 2004. №5. 11 лютого. С. 5.

24. Мовчазна війна топонімів // Критика. 2004. №1. Січень-Лютий. С. 20-21.

25. Світло Корчмина // Наше слово. 2004. №9. 27 лютого. С. 5. // Новий шлях (Торонто). 2004. 29 квітня. - С. 12.

26. „Ваше – за Бугом!” // Над Бугом і Нарвою. 2004. №1. С. 31-32.

27. Підляські спостереження українського „східняка” // Над Бугом і Нарвою. 2004. №3. С. 9-10.

28. Пустка і спокій (про поїздку по церквах Томашівщини) // Наше слово. 2004. №25. 20 червня. С. 3-4.

29. Верешин 1944-го. Трагедія однієї родини // Наше слово. 2004. №26. 27 червня. С. 1, 3.

30. Закохані в старовину (про гурт „Z drogi” з Варшави) // Наше слово. 2004. №36. 5 вересня. С. 3-4.

31. Маємо жити розумно... Розмова з головою товариства „Холмщина” у Львові Йосипом Романюком // Наше слово. 2004. №37. 12 вересня. С. 4-5.

32. Часточка чужого життя // Наше слово. 2004. №37. 12 вересня. С. 5 .

33. Золоте дно польсько-української освіти (про ЄКПіУУ в Любліні) // Наше слово. 2004. №40. 3 жовтня. С. 1, 4.

34. Професія... українець // Львівська газета. 2004. 12 жовтня. №509.

35. Повернення по-українськи (навколо програми ОУП „Повернення”) // Наше слово. 2004. 24 жовтня. №43. - С. 5.

36. Хору „Любачівщина” - 10 років // Наше слово. 2004. 7 листопада. №45. - С. 7.

37. Хрущов і Закерзоння // Наше слово. 2004. 7 листопада. №45. - С. 8.

38. Чим відрізняються поляки від українців? // www.politics.kherson.ua/?po=doc& doc_topic=824〈=ukr&menu_id=848&id=1515 - 37k

39. Підляський фестиваль із всеукраїнським акцентом // Над Бугом і Нарвою. 2004. №6. - С. 14-15.

40. Польсько-український колеґіум в Любліні: втрачене, досягнуте і перспективне // Український альманах - 2005. Варшава. 2005. - С. 146-150.

41. У Любліні співали „Селюки” // Наше слово. 2005. №14. 3 квітня. - С. 4.

42. Моральні імперативи Кардинала Гузара: екпансіонізм чи месіанство? // Наше слово. 2005. №16. - 17 квітня.

43. Автентичне небо, фольклорні зірки (про гурти „Drewutnia” з Любліна i „Z drogi” з Варшави) // Україна молода. 2005. № 77. 27 квітня. - С. 9.

44. Помаранчева революція: спроби наукового осмислення в Зеленій Горі // Наше слово. 2005. №21. 22 травня. - С. 4-5.

45. Розставання для зустрічей (про фестиваль документального кіно „ Rozstaje Europy ” в Любліні ) // Наше слово. 2005. №23. 5 червня. - С. 4-5.

46. Українсько-білоруський етнопат // Наше слово. 2005. №24. 12 червня. - С. 5.

47. Що ми знаємо про білорусів? // Львівська газета. 2005. №132. 28 липня. – С. 11.

48. Інститут національної пам ’ яті: досвід Польщі та перспективи в Україні // Львівська газета. 2005. №147. 18 серпня. – С. 11.

49. Наша пам’ять всередині Польщі. Розмова з Мироном Кертичаком і Мирославом Вербовим // Україна молода. 2005. №169. 14 вересня. – С. 7.

50. Кавуняча лихоманка: хвороба чи її симптоми // Взгляд (Херсон), 2005. №44. 3 ноября. – С. 8.

51. Fenomén Juhu v Oranžovej revolúcii - Domnelí „my” a domnelí „oni” (Феномен Півдня в Помаранчевій революції – Ніби „ми”, а ніби „вони”). Пер. на словацьку Юрай Марусяк // http://www.ssve.sk/phprs/view.php?cisloclanku=2005111201 (Euromonitor
ISSN 1336-703X Copyright SSVE - Spoločnosť pre strednú a východnú Európu, 2004) 12 листопада 2005 р.

52. Чим завинили цвинтарі? // Наше слово. 2005. № 46. 13 листопада. – С. 3.

53. Різдво на Східній Україні // Наше слово. 2006. №2. 8 січня.

54. Оптанти: вигнанці зі Словаччини // Україна молода. 2006. №7. 14 січня.

55. Українці: козаки чи гречкосії? // Наше слово. 2006. №3. 15 січня.

56. Реоптація – феномен повернення // Наше слово. 2006. №4. 22 січня.

57. Парох Майданека // Наше слово. 2006. №5. 29 січня.

58. „Парох Майданека” (інша стаття) // Україна молода. 2006. №20, 2 лютого.

Наукові

1. Деякі морально-етичні аспекти акції переселення польських українців на Херсонщину // Південний архів. Зб наук. праць (історичні науки). Херсон. 2001. Вип. V. С. 170-176.

2. Діяльність сталінського та гітлерівського тоталітаризму, як чинник суспільного розколу українського селянства (на прикладі Херсонщини) // Український селянин: Праці Науково-дослідного інституту селянства / Інститут історії України НАН України. – Черкаси. 2001. – Вип. 3. С.291-293.

3. Przesiedlenie Ukraińców z Chełmszczyzny na Chersońszczyznę w latach 1944-1946 // Rocznik Chełmski. Chełm. 2002. T. 8. S. 293-309.

4. Проблеми адаптації переселених з Польщі українців у Миколаївській області // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В Гнатюка. Серія: історія. 2002. Вип. 5. С. 120-131.

5. Переселення українців з Польщі у Миколаївську область у 1944-1946 рр // Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. 2002. T. 1. – S. 135-143.

6. Втрачена топоніміка Херсонщини як віддзеркалення історії краю // Південний архів. Зб. наук. праць (історичні науки). Херсон. 2003. Вип. ХІІ. С. 215-219.

7. Проблема переселення українців з Польщі до УРСР в 1944 -1946 та 1951 роках у сучасній публіцистиці // Україна - Польща: уроки Другої світової війни. Тернопіль. 2003. - С. 160-166.

8. Тоталітарна влада у стосунку до українців, депортованих з Польщі до УРСР в 1944-1946 рр // Український альманах - 2004. Варшава. 2004. - С. 224-229.

9. Матеріали Державного архіву Херсонської області як база для дослідження колективної та історичної психології // Південний архів. Зб наук. праць (історичні науки). Херсон. 2004. Вип. ХVII. С. 111-115.

10. Проблеми адаптації переселених з Холмщини та Південної Лемківщини українців у Волинській області (1945-1948 рр) // Український альманах - 2005. Варшава. 2005. - С. 157-166.

11. Перехідні та стикові пограниччя у історичному розрізі // Sztuka sakralna i duchowo ść pogranicza polsko - ukrai ń skiego na Lubelszczy ź nie . Lublin 2005, s . 30-34 .

12. Наслідки експатріації для культурної спадщини пограниччя // Sztuka sakralna i duchowo ść pogranicza polsko - ukrai ń skiego na Lubelszczy ź nie . Lublin 2005, s . 67-74.

Нет комментариев.