Побачив світ "Лемківський словник"


ІНФОРМАЦІЯ ПРО КНИГУ

Назва: Лемківський словник (2011)
Автор: Ігор Дуда
Видавництво: Астон
Дата випуску: 2011
Мова: українська
Кількість сторінок: 357
-

Побачив світ "Лемківський словник"

ПРО ВИДАННЯ

Лемки, як бойки і гуцули, - корінні мешканці Карпатського регіону.
Поділені між трьома державами, через віки лемки зберегли самобутню культуру, проте поступово асимілюються і втрачають свою мову - бесіду.
В цьому словнику вперше зібрані в повному обсязі мовні особливості жителів галицької Західної і Східної Лемківщини, а також південної частини - словацької Прящівщини та українського Закарпаття.
Подані в словнику найбільш характерні особливості формотворення слів покликані вдосконалити лемківський фонетичний правопис.
Словник вміщує 10 760 і близько 26 000 найбільш уживаних і рідкісних слів лемківського діалекту української мови.

Ігор Дуда — уродженець с. Ганчова Горлицького повіту Краківського воєводства на Лемківщині (тепер Польща). Редактор часопису «Дзвони Лемківщини». Видав мовознавчу працю «Спомнеш моє слово. Лемківски приповідки» (2008). Директор Тернопільського художнього музею.

Автор звертається до краян із закликом, що друкується на 4-ій сторінці часопису: «Лемку! Маш бесьідувати, гварити, мовити, повідати, радити, речы, гадати. Втовды лем будеш собом і шанувати Тя будут Люде». ..

Ознайомитися з виданням можна у читальному залі обласної бібліотеки, а придбати за адресами:

— м. Тернопіль, 46003, вул. С. Крушельницької, 1. Художній музей, І.М. Дуда,
тел. (0352) 52 80 72; 067 351 43 62. E-mail: toxm@ukr.net

— м. Тернопіль, 46001, бульв. Т. Шевченка, 21. Товариство «Лемківщина»,В.Г. Прокоп’як,,
тел.(0352) 52 29 93; 097 788 46 12. E-mail: lemko_ter@ukr.net

— м. Львів, 79008, пл. Ринок, 17, ІV пов. Товариство «Лемківщина»,С.Г. Майкович,
тел. (032) 235 49 31; 050 317 31 49.

— м. Львів, 79000, вул. Винниченка, 3, ІV пов. «Фундація дослідження Лемківщини»,П.В. Гандяк,
тел. (032) 276 14 13; 097 382 20 82.

— м. Івано-Франківськ, Товариство «Лемківщина», С.С. Криницький,
тел. (03422) 2 38 57; 097 333 81 06.


ОД АВТОРИ

Оддавна мысьлю си о написашо регіонального лемківского словника. Стало-м записував лемківски слова а ix пглумачыня по-украіньски.
Заєдно з приповідками, од 2003 року фіксував-єм слова, котри сут правдиво нашы, одмінни от літературних - украіньских ци польских,

Гнеска в Україні жыют штыри поколіня лемків. Поколіня, яке ся вродило «дома», юж забыло лемківску бесьіду і перевалені г вариш лемківско-украіньском мішанином. Поколіня, котре выросло в Україні, розумит по-лемківски, але бесьідувати не може і, пов'їме правду, не хце. Бо не ма з кым! Іщы кус — і лемків як етногрупы не стане. Дякувати Богу, схоронили-зме культуру (пісьню, різьбу, малярство, даякы звычаі а традициі), але стратили головну ознаку нашого субетносу — язык, бесьіду, мову, говірку, гвару, наріччя, діялєкт, — як хцете, так повідайте. Не годжу-ся з тим, же мусиме ужывати украіньски слова (в Полыичы -польски), бо, повідают, же в лемківскій бесьіді таких слив неє. Они сут! Маме ix тилько поглядати. Барвиста украіньска мова буде ішчьі богатшом, кед буде єднати в собі регіональны слова і діялєктизмьі, кед выробиме власну научну термінольоґію, кед будеме шанувати красний словник Бориса Грінченка, выданий 100 літ тому. Прото гнескы маме тисячы (!) збыточних німецких, франиузеких, а тюркских слів, котры прилетіли в Україну од языка «старшого брата». І най мі пребачат барз вчени-мовознавцьі, же кравец взявся за шевство. Я - гісторик штукы, беруся за невластиву для мня справу. Не раз застановляв-ся: кед не я, то хто ся возме. Мовознавцьі веце цєкавлят-ся державном мовом або языками сусьідив, но не гваром лемків, бойків ци гуцулів.

Дорогы краяне! Маме ся спілкувати, хоц бы на побытовим рівни, свойом рідном бесьідом. Повторю гасло, котре юж од часу друкую на четвертій стороні часопису «Дзвони Лемківщини»:«Лемку! Маш бесьідувати, гварити, мовити, повідати, радити, речы, ґадати. Втовды лем будеш собом і шанувати Тя будут Люде». Лемкове в Україні спринимают бесьіду своїх предків през призму украіньской мовы, котру чуют і послуговуют-ся ньом штодня. Подумавем си, лее ліпше укласти словник украіньско-лемківский, а не взипы. Нашы краяне глядают, як тото ци тамто украіньскє слово ся повідало дома. Не барз дуже маме книжок, написаних лемківском, жебы їх была потреба тлумачыти украіньским літературним языком. Порно с жёнами пользуется довольно неплохой популярностью среди людей. И не удивительно, учитывая разнообрызные его поджанры: куколд-порно, оргии, обмен жёнами. И порно жен https://женушки.com/ неплохо может скрасить досуг обычного человека, вводя в дебри семейных отношений, которые развиваются не самым стандартным образом.

Можете глядати в словнику блуды, знам же они сут і вы їх найдете. Не мылит-ся лем тот, хто нич неробит.

Не претендую на новизну і словесну повноту. Най то буде ішчьі єдна криска в лемківскім мовным мальовидлі, моя скромна данина незабутній Лемківшчыні.

Посмотреть на Яндекс.Фотках