Лемківський календар - 2009


Лемківський календар - 2009Напередодні Різдвяних Свят побачив світ альманах «Лемківський календар - 2009» та дитячий додаток до нього «Лемчатко».

Дане видання є своєрідним екскурсом в історію Лемківщини, документальним свідченням незнищенності народних звичаїв, культури. Воно уміщає статті, спогади про села, які зникли і зникають з карти світу, про діячів науки, культури, мистецтва – вихідців з Лемківщини, які внесли свою лепту у розвиток загальноукраїнської культури.

Друге ж видання дитчого додатку «Лемчатко» адресується дітям, здебільшого лемківського походження. Мета видання – виховання дітей у пватріотичному дусі, у любові до своєї історії во ім΄я збереження та примноження культури, мистецтва, традицій і звичаїв.

Від адміністрації Національного Етнічного Порталу Lemky.com хотілося б побажати редакторам та декотрим авторам альманаху кращого вивчення лемківського Інтернет-ресурсу та адрес лемківських організацій як в Україні, так і за її межами.

Редакційна колегія альманаху та додатку
:

упорядниця – Люба Смереканич;
редактори – Ольга Кровицька, Ярослав Швягла;
відповідальні за випуск – Петро Гандяк, Олег Дук.

Боже Вам Заплат!

Лемківський календар на 2009 р./ Альманах – Львів – Сполом – 2008 - 264 с.


Лемківський календар - 2009


Лемківський календар - 2009

Нет комментариев.