Словник лемківських говірок


Михал Вірхнянскій

alt

Автор словника, Петро Пиртей, гродив ся в Смереківци на Лемківщыні (Горлицкій повіт) в 1919 році. По початковій школі в ріднім селі вчывся в горлицкій ґімназії (мешкав в Рускій Бурсі). Коли скінчыв поґімназіяльний учытельскій курс в Крeници вчыв (в роках 1941–1945) в школах початковых в лемківскых селах Фльоринці и Перунці. В 1945 роци быв депортуваний на Україну. Початково імав ся ріжных занять, потім нашов працю як учытель. Підняв тіж студія: найперше в Iвано-Франківску, а потім во Львові и Києві. Юж товды, з помочом кількох інформаторів, зачав зберати од переселенців з ріжных сіл Лемківщини говірковы слова. Коли іх упорядкував вказало ся, же єст іх аж около шіст тисячы. Тілько найдеме іх в «Короткім словнику...» выданым пят років по смерти Петра Пиртея в 2004 році в Iвано-Франківску. З передмовы пані Євгенії Турчын довідаме ся што одріжнят лемківску говірку од украіньской мови. Книжка
тота повинна усвідомити нам, же становиме мовну спільноту, котра ріжнит ся од сусідніх: словацкой и польской блог про подорожі

Петро Пиртей, Короткий словник лемківських говірок, вид. Сіверсія МВ, Івано-Франківськ 2004


Наше слово № 48

Нет комментариев.