Русини ще скажуть своє слово у Європі

'РусиниСлово "русини" є старим східнослов'янським етнонімом. Саме так свого часу називали себе предки сучасних українців, білорусів і навіть великоросів, як, наприклад, Афанасій Нікітін в своєму "Хождение за три моря".

Лемки і Лемківщина

'ЛемкиЛемки... Як дивно і навіть дещо смішно звучить дане слово для вуха, великороса. Не дивлячись на це, лемки — географічно найбільш західна група східного слов'янства, територія компактного проживання якої, Лемківщина, або Лемківська Русь, не належала ні Російській імперії, ні Радянському Союзу.

(Не)наше Підляшшя

(Не)наше ПідляшшяПідляшшя — особливий регіон Польщі. Навіть візуально він видається не зовсім польським. Проїжджаючи його селами, часто бачиш не костели, а православні храми. Зараз територія цього краю в плані адміністративному розділена між кількома воєводствами. Проте найбільша його частина входить до воєводства Білостоцького.

У ЄС, може, й не відомо про 540 тисяч депортованих із Польщі українців

У ЄС, може, й не відомо про 540 тисяч депортованих із Польщі українцівПісля Другої світової війни в Україну з етнічних українських територій у Польщі примусово переселено понад 500 тисяч українців. У незалежній Україні ці люди об’єдналися в рідні земляцтва для відстоювання своїх прав і підтримування контактів з історичною батьківщиною.

Етапи переселення українців з Польщі у 1944-1946 рр.

Етапи переселення українців з Польщі у 1944-1946 рр. Ще до закінчення Другої світової війни, 9 вересня 1944 р. була укладена в Любліні угода між Польським Комітетом Національного Визволення (тимчасовим урядом) та РНК УРСР, що передбачала депортацію українців з території Польщі в УРСР і поляків з УРСР в Польщу/

До історії визвольних змагань

altІсторія створює суспільству нерідка дуже несподівані перспективні ситуації. На жаль, суспільство не завжди є готовим використати дари історії і скеровувати ці дари у потрібному напрямку. Особливо несподівані результати і можливості приносять...

Маловідома сестра акції «Вісла». Дещо про вигнання бойків

Маловідома сестра акції «Вісла». Дещо про вигнання бойків ХХ століття було щедрим на депортації, метою яких було позбавлення українців домівок, асиміляція, знищення регіональної самобутньої культури. Депортація під час війни та після її закінчення - це насильне переміщення загалом понад мільйон українців. Сьогодні більшість з тих подій, також завдяки праці наших українських істориків з Польщі, задокументовано, проте є ще події, які треба розкрити. До них належить депортація 1951 р., понад 30 тис. мешканців західної Бойківщини.

Зраджені та обмануті

Зраджені та обманутіТак називають себе лемки, депортовані шістдесят років тому з території Польщі в Україну. Термін “ обмін населенням”, що є в міжнародному праві, для 483 тисяч українців шість десятиліть тому ідентифікувався з поняттям “трагедія”. Договір між урядом УРСР і промосковським Польським комітетом національного визволення від 9 вересня 1944 року...

Трагедії XX століття

Трагедії XX століттяПро голод в Україні почав заявляти на весь світ уряд УНР в екзилі вже восени 1921 року. Та на жаль, тоді західний світ ще не пройнявся трагедією українського селянства, страшний голод продовжував поширюватися півднем України. До Катеринославщини, Запоріжжя та Донеччини наприкінці 1921 року додається Миколаївщина та Одещина.