ТРАГІЧНІ СТОРІНКИ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ НА ХОЛМЩИНІ

ТРАГІЧНІ  СТОРІНКИ  ЖИТТЯ  УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ  НА  ХОЛМЩИНІТрагічна доля переслідує холмщан з незапам'ятних часів. Географічне положення наших земель було об'єктом зазіхань колонізаторів, як зі Сходу так і з Заходу. Вороги нашого народу намагались розірвати зв'язок Холмщини з Київською Руссю, Галицько-Волинським Князівством, Українською Народною Республікою.

Лемки і Лемківщина

'ЛемкиЛемки... Як дивно і навіть дещо смішно звучить дане слово для вуха, великороса. Не дивлячись на це, лемки — географічно найбільш західна група східного слов'янства, територія компактного проживання якої, Лемківщина, або Лемківська Русь, не належала ні Російській імперії, ні Радянському Союзу.

Хрущов і Закерзоння

Хрущов і Закерзоння9 вересня 1944 р. в польському місті Люблін тодішній керівник України Микита Хрущов підписав з Польщею умову про взаємний обмін населенням – поляки мали залишити землі Галичини і Волині, українці – етнічні землі на захід від Бугу і Сяну.

Чим завинили українці Закерзоння?

Чим завинили українці Закерзоння?Одне із найчастіше висловлюваних переселенцями з Польщі в Україну питань : «Кому це було потрібно?» Незважаючи на те, що тема т.зв. обміну населенням між Польщею й Укра-їною дочекалася уже кількох поважних досліджень, на це питання досі не можна відповісти однозначно.

Русинське питання від Олександра Духновича до Віктора Балоги

Русинське питання від Олександра Духновича до Віктора БалогиМіж віршем «Вручаніе» («Я русин был, есмъ и буду…»), оприлюдненим 1850 року греко-католицьким священиком Олександром Духновичем (1803-1865), і помислами Закарпатської обласної ради 2007 року...

Родима Замішанщина

Бескидське земляцтво Ні за австрійської влади, ні за польської не вдалося об’єднати українські села Замішанщини в одну адміністративну одиницю. Тільки в структурі греко-католицької церкви замішанці були об’єднані в Короснянський деканат, за винятком Яблониці-Польської, яка входила до складу Риманівського деканату.

Лінія Керзона

Лінія Керзона 8 грудня 1919 року Найвища Рада Антанти визначила східний кордон Польщі, провівши умовну лінію за якою лишилися етнічні українські землі: Лемківщина, Підляшшя, Посяння, Сокальщина, Равщина і Холмщина.

Маловідома сестра акції «Вісла». Дещо про вигнання бойків

Маловідома сестра акції «Вісла». Дещо про вигнання бойків ХХ століття було щедрим на депортації, метою яких було позбавлення українців домівок, асиміляція, знищення регіональної самобутньої культури. Депортація під час війни та після її закінчення - це насильне переміщення загалом понад мільйон українців. Сьогодні більшість з тих подій, також завдяки праці наших українських істориків з Польщі, задокументовано, проте є ще події, які треба розкрити. До них належить депортація 1951 р., понад 30 тис. мешканців західної Бойківщини.

Варіації про походження назв "Русь" і "Україна"

Варіації про походження назв "Русь" і "Україна"Однією з найважливіших ознак державності є територія. Земля, на якій проживає український народ, починаючи з палеоліту і до наших часів, ніколи не була не заселеною. Дані археологічних та історичних досліджень говорять про те, що першими достовірними предками слов'ян є анти. Питання про походження антів неясне. Їх держава проіснувала від кінця ІV до початку VІІ століття і впала під натиском аварів.