Знаки народної пошани - для лемків


Державницький сенс існування нагород -
це не тільки відзначення гідних особистостей,
а перш за все спонукання громадян держави
на героїзм, видатні досягнення та сумлінну працю
на прикладі нагороджених.
Олександр Сопов

Сенс нагород полягає в тому, щоб заохочувати
соціально корисну поведінку громадян
і представляти нації зразки звитяги,
честі й гідності, відданості Батьківщині.

Додаток 3
до Статуту Благодійного фонду
«Ангели Добра України»ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГОРОДИ

Благодійного фонду «Ангели Добра України»

та ЖОО Всеукраїнського товариства «Лемківщина»


Спільним рішенням Правлінь громадських організацій - Благодійним фондом «Ангели Добра України» та Житомирською обласною організацією Всеукраїнського товариства «Лемківщина» засновано відзнаки та почесні звання (регулюється Законом України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI), що дає можливість керівникам підприємств, установ та відомств від свого імені та на законних підставах, відзначати такими нагородами гідних осіб та колективи.
Це Положення встановлює види, підстави, порядок присвоєння та правила вручення нагород


ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Про Благодійний фонд «Ангели Добра України»
Згідно п.1.2. Статуту Благодійного фонду «Ангели Добра України» (Свідоцтво про реєстрацію серії А01 №151487 від 16 вересня 2008 року)
«Фонд є місцевою благодійною організацією, яка діє на території яка діє на території Житомирської, Київської, Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької, Закарпатської, Вінницької, Луганської, Одеської областей, Кримської АР та м. Києва, та створений для здійснення благодійної діяльності, тобто добровільної безкорисливої діяльності, що не передбачає одержання прибутків, в інтересах суспільства та окремих категорій осіб.»

Стаття 2. Мета Благодійного фонду «Ангели Добра України»
Згідно п.2.1 вищезгаданого Статуту, міжрегіональний «Благодійний фонд «Ангели Добра України» створений з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій громадян, сприяння реалізації їх прав та свобод, соціальній реабілітації малозабезпечених осіб, які потребують піклування, розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, науки, освіти і культури, реалізації науково-освітніх програм, національно-культурному розвитку, а також поліпшенню матеріального становища тих, хто отримує благодійну допомогу, в тому числі:
• Етнічних Українців, що були насильницьки виселені (депортовані) зі своїх споконвічних земель (Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя) з території Польщі на територію України в 1944-1946, 1948 та 1951 роках, та їх нащадків (членів їх сімей);»


Стаття 3. Право встановлення почесних відзнак Благодійним фондом «Ангели Добра України».
Відповідно до п.2.3. Статуту Благодійного фонду «Ангели Добра України» « З метою здійснення благодійної діяльності та у відповідності із основними завданнями Фонд має право:
• встановлювати почесні відзнаки, винагороди, премії, стипендії, гранти та інші форми стимулювання і підтримки для членів Фонду та осіб, які мають заслуги в здійсненні статутних завдань Фонду…»


Стаття 4. Нагороди Благодійного фонду «Ангели Добра України» та ЖОО Всеукраїнського товариства «Лемківщина»
Своїм Спільним рішенням Правління Благодійного фонду «Ангели Добра України» та ЖОО Всеукраїнського товариства «Лемківщина» засновують нагородну систему для європейської етнічної групи – Лемків-Русинів та Етнічних Українців, котрі нині проживають або проживали до виселення (депортації) зі своїх споконвічних земель (Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя) з території Польщі на територію України в 1944-1946, 1948 та 1951 роках, та їх нащадків (членів їх сімей).
Нагороди Благодійного фонду «Ангели Добра України» та ЖОО Всеукраїнського товариства «Лемківщина» є вищою формою відзначення вищезгаданих осіб за вагомі здобутки та видатні заслуги перед Лемківською громадою України та світу, піднесення авторитету Лемківщини як всередині держав Україна, Словакія, Польща, так і за її межами, за значний особистий внесок в її громадсько-суспільний та культурно-освітній розвиток.

Стаття 5. Види нагород Благодійного фонду «Ангели Добра України» та ЖОО Всеукраїнського товариства «Лемківщина»
Нагородами Благодійного фонду «Ангели Добра України» та ЖОО Всеукраїнського товариства «Лемківщина» (далі - Фонду) є:
- почесні звання;
- відзнаки;
- особлива відзнака.


Стаття 6. Присвоєння нагород Фонду
Нагороди Фонду можуть бути присвоєні особам, незалежно від громадянства: громадянам України, іноземцям та особам без громадянства.
Спеціальною умовою нагородження може бути належність чи неналежність до членства в Благодійному фонді «Ангели Добра України» або ЖОО Всеукраїнського товариства «Лемківщина», що обумовлюється цим Положенням.
Нагороди Фонду можуть бути присвоєні лише особам, які заслужили їх своїми діями, роботою або досягненнями. Не допускається формальне вручення нагород.

ГЛАВА 2. ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ

Стаття 7. Почесні звання Фонду

Почесними званнями Благодійного фонду «Ангели Добра України» та ЖОО Всеукраїнського товариства «Лемківщина» є :
«Народний артист Лемківщини» ;
«Заслужений діяч культури та мистецтв Лемківщини» ;
«Заслужений майстер народної творчості Лемківщини»;
«Народний художній (зразковий) колектив Лемківщини».

Стаття 8. Почесне звання «Народний артист Лемківщини»

Присвоюється режисерам, хормейстерам, балетмейстерам, диригентам, керівникам мистецьких колективів, артистам державних і приватних мистецьких закладів, аматорських колективів, ведучим (конферансьє) концертних, фестивальних програм, телебачення і радіомовлення, композиторам, за високу виконавську майстерність, створення високохудожніх образів у галузі хорового, вокального та інструментального мистецтва, що популяризують культуру Лемківщини, як в Україні, так і за її межами, і стали надбанням мистецької спадщини Лемківщини та світу.

Стаття 9. Почесне звання «Заслужений діяч культури і мистецтв Лемківщини»
Присвоюється організаторам - адміністраторам, режисерам -постановникам театральних фольклорно - етнографічних дійств, керівникам музеїв та музейних кімнат, науковим працівникам, вченим в галузі фольклору, етнографії, народознавства, хормейстерам, балетмейстерам, диригентам, художникам, керівникам мистецьких колективів, артистам державних і приватних мистецьких закладів, аматорських колективів, письменникам, журналістам, драматургам, сценаристам за високу виконавську майстерність, створення високохудожніх образів, фольклорно-етнографічних дійств та драматичних вистав, теле- і радіопрограм, відео - та кінофільмів, що популяризують культуру Лемківщини, як в Україні, так і за її межами, і стали надбанням мистецької спадщини Лемківщини та світу.

Стаття 10. Почесне звання «Заслужений майстер народної творчості Лемківщини»
Присвоюється художникам, майстрам народного образотворчого, декоративно-прикладного, ужиткового і кулінарного мистецтва, народних ремесел, керівникам гуртків (студій, шкіл) народного мистецтва, в т.ч. дитячих, що популяризиють культуру Лемківщини, як в Україні, так і за її межами, і стали надбанням мистецької спадщини Лемківщини та світу.

Стаття 11. Почесне звання «Народний художній (зразковий) колектив Лемківщини»
Присвоюється постійно діючому аматорському (дорослому або дитячому) колективу України або закордонного лемківства, який творчо працює понад 3 роки, за активну творчу діяльність із збереження, розвитку і пропаганди Лемківської культури як в Україні, так і за її межами, шляхом підготовки та демонстрації творів відповідного виду мистецтва, за високий художній рівень та виконавську майстерність, активну навчально-виховну роботу серед учасників колективу, участь в організації дозвілля населення.
Присвоєння цього звання має на меті посилення ролі народних аматорських колективів у здійсненні державної національної та етнічної культурної політики, активізацію аматорського Лемківського руху як в Україні, так і за її межами.

Стаття 12. Пам'ятний знак та посвідчення
Особам і колективам, яким присвоєні почесні звання, вручаються пам'ятний знак та посвідчення встановленого зразка.

ГЛАВА 3. ВІДЗНАКИ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «АНГЕЛИ ДОБРА УКРАЇНИ»

Стаття 13. Відзнаки Фонду.

Відзнаками Фонду є відзнаки "Благодійник Лемківщини" та " За заслугы для Лемковины "

Стаття 14. Відзнака "Благодійник Лемківщини"
Відзнака "Благодійник Лемківщини" може бути присвоєно особі, незалежно від належності до Лемківської громади, яка надала підтримці, збереженню, відновленню та розвитку Лемківської спадщини і діяльності Лемківських організацій та колективів суттєву безоплатну фінансову чи матеріальну допомогу.

Стаття 15. Відзнака "За заслугы для Лемковины"
Відзнака " За заслугы для Лемковины " присвоюється особі, незалежно від належності до європейської етнічної групи – Лемків-Русинів та Етнічних Українців, котрі проживають або проживали до виселення (депортації) зі своїх споконвічних земель (Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя) з території Польщі на територію України в 1944-1946, 1948 та 1951 роках, та їх нащадків (членів їх сімей), за значний особистий внесок в громадсько-суспільний та культурно-освітній розвиток Лемківщини.

Стаття 16. Почесна грамота
Особам, які нагороджені відзнаками, вручаються почесні грамоти встановленого зразка.

ГЛАВА 4. ОСОБЛИВА ВІДЗНАКА ФОНДУ.

Стаття 17. Особлива відзнака Фонду

Особливою відзнакою Фонду є відзнака «Гоноровый Лемко» («Гонорова Лемкыня»). Особлива відзнака може може бути присвоєна як гонор - звання, котрим вшановується особа ( з числа заслужених Лемків - “ґречних ґазд(инь”), котра досягла певного статечного поважного ювілею (віку), і/або освідчилась Лемківській громаді України та світу своїм талантом і наполегливою працею у царині суспільно-громадського життя, народних ремесел, освіти й культури, за її вагомий внесок і активну участь у збереженні , відродженні та примноженні матеріальної і духовної культури Лемківщини і визнана в Україні або поза її межами.

Стаття 18. Особливий Пам'ятний знак.
Особі чи колективному утворенню, які нагороджені особливою відзнакою, вручаються особливий Пам'ятний знак встановленого зразка.

ГЛАВА 5. ЗРАЗКИ НАГОРОД
Стаття 19. Розроблення і затвердження зразків нагород

Зразки пам'ятних знаків та посвідчень до них, зразки почесних грамот, розробляються Спільною Комісією з нагород Фонду і затверджуються Президентом Благодійного фонду «Ангели Добра України».
Зразок кожної з існуючих нагород є індивідуальним і відрізняється від інших. Затверджені зразки є стандартом для виготовлення нагород і змінюватися не можуть. Зразки додаються до даного Положення після розробки.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДО ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ

Стаття 20. Подання про присвоєння почесних звань

Подання про нагороди вноситься Президенту Благодійного фонду «Ангели Добра України» обласними, міськими, регіональними організаціями Всеукраїнського товариства «Лемківщина» та БФ «Ангели Добра України», а також Комісією з нагород Фонду, творчими спілками, об'єднаннями громадян, підприємствами, СПД ФО та організаціями.

Стаття 21. Висунення кандидатур до присвоєння почесних звань
Висунення кандидатур до нагородження здійснюється гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у творчих колективах, установ, організацій, підприємств незалежно від типу, форми власності та господарювання. Клопотання про присвоєння почесних звань порушується перед відповідним органом чи організацією вищого рівня, залежно від підпорядкованості.

Стаття 22. Клопотання про нагородження
Клопотання про нагородження, які порушуються місцевими організаціями, подаються Президентові Фонду через Комісію з нагород Фонду.

Стаття 23. Подання про присвоєння почесних звань іноземцям та особам без громадянства
Подання про нагородження іноземцям та особам без громадянства вноситься Комісією з нагород Фонду.

Стаття 24. Подання
Ініціатори нагородження відзнаками та присвоєння звань фізичних та юридичних осіб складають, у довільній формі, на ім’я Президента Фонду Подання на звання, відзнаку, нагородне посвідчення з вказівкою, українською мовою, повних найменувань юридичних осіб – кандидатів чи П.І.Б. фізичних осіб – кандидатів. У Поданні зазначаються конкретні заслуги номінанта, що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння почесного звання та вказується дата нагородження. Подання повинно бути відправлене на електронну пошту Фонду - lemky@ukr.net

Стаття 24. Резюме кандидатів

Ініціатори нагородження відзнаками та присвоєння звань фізичним та юридичним особам висилають Резюме кандидатів на електронну пошту Фонду. В Резюме вказуються серії та номери паспортів, ким видані, дати їх видачі та ідентифікаційні коди. Спільна Комісія з нагород Фонду вивчає Резюме кандидатів і перевіряє їх легітимність та дає своє погодження на нагородження відзнаками та присвоєння звань.
Правління Фонду приймає рішення і оформляє постанову про нагородження відзнаками та присвоєння звань.

Стаття 25. Вимоги при присвоєнні почесного звання

Особи, яких представляють до присвоєння почесного звання «Народний артист Лемківщини», «Заслужений діяч культури та мистецтв Лемківщини», повинні мати вищу освіту або середню спеціальну освіту.
До подання і резюме особи, яку представляють до присвоєння зазначених у п. 3.6. почесних звань, додається список творів або перелік основних образів, створених на сцені.

Стаття 26. Розмір благодійних внесків кандидатів.
Розмір членських та благодійних внесків кандидатів на присвоєння почесних звань до Фонду підтримки статутної діяльності БФ «Ангели Добра України» визначається Правління Фонду відповідно до нагороди.
Всі нагородження здійснюються за рахунок фінансових коштів Фонду. Ініціатори нагородження відзнаками та присвоєння звань фізичних та юридичних осіб перераховують членські та благодійні внески за реквізитами вказаними Благодійним фондом «Ангели Добра України». Ініціатори уточнюють у керівництва Фонду загальний розмір внесків, як членських, так і цільових, котрий включає в себе вступний, щорічний, щоквартальний, цільовий членські внески, благодійний внесок, вартість медалей, пам’ятних знаків і нагородних посвідчень, їх документаційне опрацювання на період оплати. Внески, які надійшли на рахунок Фонду, - спрямовуються на забезпечення Статутної та програмної діяльності Фонду.
Відповідно до цього Положення, кандидати до нагороджень нагороджуються медалями, пам’ятними знаками, грамотами, нагородними посвідченнями та (у виключних випадках)грошовими преміями. Нагородження грошовими преміями проводяться за бажанням ініціаторів нагороджень і здійснюються за їх рахунок. Розмір премій визначають ініціатори.
Внесення внесків проводиться за "ЗРАЗКОМ ЗАПОВНЕННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОРУЧЕНЬ". Змінювати або доповнювати "Призначення платежу" ЗАБОРОНЕНО. Вся інформація про призначення платежу електронною поштою повідомляється Фондом на електронну адресу ініціаторам нагородження відзнаками та присвоєння звань фізичним та юридичним особам.

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ НАГОРОДНИХ ЗНАКІВ І ПОСВІДЧЕНЬ.

Стаття 27. Нагородний знак та посвідчення

Особі, удостоєній почесних звань, вручається нагородний знак та посвідчення до почесного звання встановленого зразка.

Стаття 28. Вручення нагородного знаку та посвідчення.
Вручення нагородного знаку (медалі, диплому, пам'ятного знаку) та посвідчення до почесного звання проводиться в обстановці урочистості і широкої гласності.
Нагородні знаки та посвідчення до почесних звань вручають Президент Фонду або за його дорученням члени Правління Фонду або члени Спільної Комісії з нагород Благодійного фонду «Ангели Добра України» та ЖОО Всеукраїнського товариства «Лемківщина», голови обласних, міських (Київського), регіональних відділень Фонду та ВУТЛ. Також нагородження проводять від імені Фонду ініціатори нагороджень.
Правління Фонду відправляє одержані фінансові кошти на завод – виробник медалей та на типографію, які виготовляють медалі, нагородні посвідчення та пам’ятні знаки. Протягом 30 днів з дати одержання фінансових коштів від ініціаторів нагородження відзнаками та присвоєння звань фізичним та юридичним особам пересилає "Новою поштою" медалі, нагородні посвідчення та пам’ятні знаки ініціаторам нагороджень.
Про вручення нагородних знаків і посвідчень до почесних звань складається протокол за встановленою формою, що підписується особою, яка вручила їх, і скріплюється печаткою Фонду.
Протокол вручення направляється до Комісії з нагород Фонду.

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК НОСІННЯ І ЗБЕРІГАННЯ НАГОРОДНИХ ЗНАКІВ ТА ПОСВІДЧЕНЬ ДО ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ

Стаття 29. Порядок носіння

Особи, удостоєні почесних звань, носять нагрудні нагородні знаки до них з правого боку грудей.

Стаття 30. Зберігання нагрудних знаків і посвідчень
Особи, удостоєні почесних звань, повинні дбайливо ставитися до зберігання нагрудних знаків і посвідчень до почесних звань. У разі втрати нагрудного знака або посвідчень удостоєному почесного звання може бути видано дублікати, якщо Комісією з нагород Фонду визнано, що їх втрата сталося внаслідок стихійного лиха, бойових дій або з інших причин, що не залежать від нагородженого.

Стаття 31.
Після смерті удостоєного почесного звання, за наявністю спадкоємців, нагрудні знаки та посвідчення до почесних звань залишаються у сім'ї померлого як пам'ять.
У разі відсутності спадкоємців у померлого, удостоєного почесних звань, нагрудні знаки та посвідчення мають бути передані на зберігання до Комісії з нагород Фонду.

ГЛАВА 9. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ З НАГОРОД ФОНДУ

Стаття 32. Повноваження Комісії з нагород Фонду

Комісія з нагород Фонду згідно з цим Положенням:
- розробляє зразки нагород та посвідчень, подає їх на затвердження Президенту Фонду;
- готує проекти листів-замовлень на виготовлення нагород та посвідчень;
- отримує виготовлені нагороди та посвідчення, веде їх реєстр;
- веде персональний облік осіб, яким присвоєні нагороди, вносить в нього
дані про вручення чи невручення нагород, з'ясовує причини невручення;
- готує документи, пов'язані з присвоєнням та врученням нагород;
- виконує інші дії, що випливають з Положення.

Стаття 33. Відповідальність членів Комісії з нагород Фонду
За невиконання чи недобросовісне виконання обов'язків, передбачених цим Положенням, члени Комісії з нагород Фонду несуть відповідальність згідно Статуту Фонду.

ГЛАВА 10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

Зміни та доповнення до Положення про нагороди Благодійного фонду «Ангели Добра України» вносяться в порядку, встановленому для внесення змін та доповнень до Статуту Благодійного фонду «Ангели Добра України».


ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
про статус громадських нагород

Нагородна система України складається з трьох гілок:

- державні нагороди України (регулюються Законом України «Про державні нагороди України» від 16.03.2000 № 1549-ІІІ);
- відомчі заохочувальні відзнаки (регулюються Указом Президента України «Про відомчі заохочувальні відзнаки» від 30.05.2012 № 365/2012);
- нагороди громадських об’єднань (регулюються Законом України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI).

Статути, ескізи та описи державних нагород та відомчих заохочувальних відзнак затверджуються Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України та Міністерством юстиції.
Нагороди громадських об’єднань засновуються рішенням керівництва такого об’єднання (яке згідно свого Статуту має на це право). Вони повинні відповідати геральдичним стандартам, але державної реєстрації не потребують.
Громадські нагороди можуть мати вигляд ордена, медалі або нагрудного знака та носяться після державних нагород та відомчих заохочувальних відзнак України.

Нагороди громадських організацій поділяються на дві групи:
- за певні досягнення та видатні вчинки;
- на честь пам'ятної події чи ювілейної дати.

Вручення громадської нагороди (згідно Статуту) здійснюється керівником громадської організації, його заступником або уповноваженою особою. Інформація про вручення вноситься до особової справи нагородженого на підставі Виписки з наказу.


Президент Благодійного фонду "Ангели Добра України",
заслужений артист України
Я.В. ТЕПЛИЙ

Нет комментариев.