7 грудня – науковий семінар “Лемківські Республіки в контексті українського визвольного руху …”


В зв'язку з соціально-політичними подіями в Україні, дата проведення Міжнародного науково-практичного семінару «Лемківські Республіки в контексті українського визвольного руху першої третини ХХ століття» (до 95-річчя Команчанської Республіки), запланованого на 7 грудня 2013 року у м. Львові, переноситься на невизначений термін.
Нова дата буде повідомлена додатково.


Львівська обласна організація
Всеукраїнського товариства «Лемківщина»
Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України
Інститут народознавства НАН України
Об’єднання товариств депортованих українців «Закерзоння»
Львівська міська ГО «Фундація дослідження Лемківщини»
Львівська обласна молодіжна ГО «Молода Лемківщина»

Міжнародний науково-практичний семінар

«Лемківські Республіки в контексті українського визвольного руху першої третини ХХ століття»
(до 95-річчя Команчанської Республіки)


7 грудня 2013 року, м. Львів


Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі міжнародного науково-практичного семінару «Лемківські Республіки в контексті українського визвольного руху першої третини ХХ століття» (до 95-річчя Команчанської Республіки).

Мета семінару:
Аналіз причин, перебігу та наслідків державотворчих пошуків на Лемківщині в період першої третини ХХ століття в контексті українського визвольного руху.

Питання для обговорення:
• Лемківщина в роки Першої світової війни;
• Феномен Команчанської (Східно-Лемківської) Республіки;
• Лемківщина в роки Української революції (1917-1921);
• Лемківщина в суспільно-політичних та культурно-освітніх процесах Західної України в 1920-1930 рр.;
• Передумови депортації українців з етнічних земель.

Адреса проведення семінару:
проспект Свободи15, Львів, 79000
Інститут народознавства НАН України
Актовий зал, ІІ поверх.

Організація роботи семінару:
Порядок роботи, регламент, робочі органи та порядок денний семінару ухвалюються учасниками під час роботи.

Порядок роботи семінару:
07 грудня 2013р., субота
10.00–11.00 – реєстрація учасників семінару;
11.00–13.00 – відкриття і робота семінару;
13.00–13.30 – прийняття рішень, підведення підсумків.

Вимоги до оформлення статей:

Матеріал статті друкується на аркуші формату А4 звичайним шрифтом Times New Roman (14пт) з одинарним міжрядковим інтервалом.
Поля зверху та знизу – 20мм., праве – 15мм., ліве – 30мм. У лівому верхньому куті першої сторінки ставиться індекс УДК.
Нижче через два інтервали посередині великими літерами друкується назва статті (без переносів).
У новому рядку друкується прізвище, ініціали, вчене звання і науковий ступінь авторів, через один інтервал – назва організації та контактні телефони. Через два інтервали нижче друкується текст розширенної анотації (половинного формату А4), після цього друкується текст статті.
Потім, також через два інтервали нижче, друкується список літератури відповідно до вимог державного стандарту.
Вищезгадане подається організаторам заходу, для публікації, в електронному варіанті на компакт-диску або електронною поштою за адресою: vinicius@i.ua

Модератори:
Литвин Микола Романович – директор Інституту українознавства імені І.Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук, професор;
Майкович Степан Григорович – голова Львівської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина».

Секретар:
Богдан Сиванич - молодший науковий співробітник Міжнародного інституту освіти та культури національного університету «Львівська політехніка».


ЗАЯВА-АНКЕТА УЧАСНИКА СЕМІНАРУ

Прошу прийняти мою доповідь для участі у семінарі.
Назва доповіді: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….….
Назва статті для опублікування: …………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Назва організації (скорочена і повна) ………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
тел..: ………………………………….факс: ………………………………….
e-mail: ………………………………………………………………………………
Прізвище, ім’я та по батькові ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………
моб.тел..: ………………………………………..………………………………
Науковий ступінь, вчене звання ……………………………………
……………………………………………………………………………………………
Посада ………………………………………………………………………………
Необхідні технічні засоби для доповіді …………………………
……………………………………………………………………………………………
Заява-анкета учасника семінару приймається за адресою:
а/скр.: 7602, м. Львів, 79032,
Дмитрах Мирослав Романович,
тел./факс: 235.49.31, моб.: 067.670.0944,
e-mail: dmytrakhsd@president.org.ua
Контрольні терміни подачі заяв
до 30 листопада 2013 року.

Нет комментариев.