Перший лемкiвський музичний фiльм


Нарештi! Здiйснилося! Уперше на Українi, а може i у свiтi, з'явився музичний фiльм, присвячений лемкiвськiй пiсеннiй культурi. На протязi 50 хвилин глядачi мають змогу не тiльки насолодитися лемкiвськими народними та сучасними пiснями, а й отримати ненав’язливу пiзнавальну iнформацiю про лемкiв, почути поезiю Богдана - Iгоря Антонича, Василя Когута, Бориса Демкiва та iнших.
Один з найяскравiших професiйних мистецьких колективiв, що репрезентують лемкiвську культуру на теренах бувшого Радянського Союзу – дует „Червоне та Чорне” - залишається вiрним своїй життєвiй метi i принципам, носiєм нацiональної iдеї, поборником українського, оборонцем лемкiвської пiснi.

Єдина прикрiсть, що держава, котра б мала б вибачитися за злочин, здiйснений в серединi ХХ столiття, в серединi Європи, проти цiлого етносу - частинки свого народу, i визнати це ЕТНОЦИДОМ, до сьогоднiшнього дня, як i з визнанням ГОЛОДОМОРУ 30-х рокiв ГЕНОЦИДОМ, окрiм як декларативних, нiяких практичних рiшень по визнанню ДЕПОРТАЦIЇ УКРАЇНЦIВ з територiї Польщi на територiю України, не прийняла. Не пiдтримала вона i створення такого фiльму.

Цей фiльм скорiше хотiлося б назвати „Пiснi втраченого раю”, бо для кожного з нас, де б ми не були, з роками приходить усвiдомлення, що раєм на Землi є те мiсце, де вiн народився, де вирiс, де змужнiв... Для пiвмiльйона українцiв, представникiв унiкального українського субетносу- лемкiв, таким раєм була Лемкiвщина. 60 рокiв тому саме вони стали жертвами масової депортацiї з територiї Польщi на Україну. Нинi їхнiй рiдний край лежить у межах двох держав — Польщi та Словаччини.

Творчiсть дуету „Червоне та Чорне” на теренi української естради зi своїми власними iнтерпретацiями як лемкiвських народних пiсень, так i власних авторських пiсень, є ще не до кiнця усвiдомленою як музичною критикою, так i громадськiстю, знаковою для формування українського сучасного неофольклоризму. Їхнє “Лемкiвське весiлля” – одна з найбiльш вдалих спроб трансформувати глибинну традицiю на модерному ґрунтi української сучасної естради. В класичнiй музицi це зробив патрiарх галицької композиторської та диригентської школи Микола Колесса. своїм твором “Лемкiвське весiлля” – низки весiльних пiсень для мiшаного чоловiчого, жiночого хорiв у супроводi смичкового квартету або фортепiано з кiлькома iнструментальними номерами гудакiв (сiльських музик).

Свiжiсть i новаторський пошук у поєднаннi з великою винахiдливiстю у творчому переосмисленнi iнтонацiйного складу пiсень, оригiнальнiсть гармонiчної мови та багатство i розмаїття ладових структур – ось основа творчого пiдходу дуету до обробки народної пiснi. Їх музика сповнена самобутньої неповторностi i краси. Вона увiбрала в себе глибину i багатство iнтонацiйної своєрiдностi, фольклору унiкальної етнiчної групи-лемкiв, i особливо поезiю i барвистiсть колоритних їхнiх пiсень i танцiв, народних звичаїв i легенд. Цiнною рисою їх є те, що тут пiдкресленi найбiльш характернi особливостi ладо-гармонiчної основи цих пiсень, тонко вiдтворений своєрiдний локальний колорит. Забери бездепозитные бонусы при регистрации.
I ось ми маємо телеверсiю 11 пiсень, як народних, так i авторських, з чималого творчого доробку Валентини та Ярослава Теплих.
Серед прекрасних українських краєвидiв, на скелястих берегах рiчки, на вулицях гомiнливого мiста, в осiнньо вбраному парку чи в корчмi однаково органiчно лунають лемкiвськi народнi пiснi („Наша Аничка”, „Ой, Янiчку, оженся”, „Под облачком”, „Ой, верше, мiй верше”, „Ци я си не жена”) та пiснi композитора Ярослава Теплого на вiршi Анатолiя Ядловського („Лемкiвська доля” „Моя Лемковина”), Галини Бовкун („Червоне та чорне”,„Все буде добре!”), Ярослава Теплого („Будьмо!”). Це вибранi пiснi з семи аудiоальбомiв та CD дуету „Червоне та Чорне”, зокрема, „Лемкiвське весiлля”, „На весiллi українськiм...”, „Все буде добре!”, „Полiське весiлля” .
Доля ласкаво подарувала їм можливiсть втiлити в життя надане їм Богом призначення, блискуче виконати задумане, рiзнобiчно розкрити свiй талант. Адже вони протягом багатьох рокiв несуть людям радiсть вiд спiлкування з їхнiм самобутнiм мистецтвом.
Високий зразок служiння Культурi та Суспiльству, їх безкорисна праця як iстинних подвижникiв, для яких висока творчiсть життя i прагнення до Загального Блага стали конкретною i повсякденною справою, їх дiяльнiсть є надихаючим прикладом для молодого поколiння, на котре чекає вiдповiдальнiсть на майбутнє нашої Вiтчизни i свiту у цiлому.
Своїм першим музичним фiльмом „ЧЕРВОНЕ ТА ЧОРНЕ : Лемкiвської долi кольори” лауреати Мiжнародних та Всеукраїнських конкурсiв Валентина та Ярослав ТЕПЛI – етно-фолк дует „Червоне та Чорне” - зробили ще один вагомий внесок у розвиток культури рiдного краю.

* * *
Музичний фiльм DVD „ ЧЕРВОНЕ ТА ЧОРНЕ : Лемкiвської долi кольори ”
Загальний час - 50 хв.
Автори iдеї та сценарiю Валентина та Ярослав ТЕПЛI
Режисер – постановник Ярослав ТЕПЛИЙ
Оператор – постановник та звукорежисер Олександр КОЛОМIЄЦЬ

© Ярослав Теплий & Дует „ЧЕРВОНЕ ТА ЧОРНЕ” 2006Джерело: Офiцiйна сторiнка мистецькоi формацii "Червоне та Чорне"
Посилання: www.duet.org.ua

Нет комментариев.